Professionals in specials

 

Watersproeiinstallatie in het spoor op station Veenendaal Centrum

 

 

 

   

Ondanks diverse maatregelen zorgt gladheid door bladval ieder jaar voor overlast en vertragingen op het spoor. Bladeren worden door de wielen van de trein op de spoorstaaf gereden. Hierdoor ontstaat een zwarte compostering op de spoorstaaf. Deze zwarte laag is glad en bemoeilijkt het afremmen en het optrekken van de trein.

 

Het bevochtigen van het spoor met water kan het aanhechten van blad op de spoorstaven tegengaan.

 

In 2013 en begin 2014 zijn testen uitgevoerd op het laboratorium van Plurel om te onderzoeken of het bevochtigen van het spoor met water resultaat heeft. Deze testen bleken veel belovend. In april van 2014 is een  test gedaan op het emplacement van NedTrain in Onnen. Hier is een watersproeiinstallatie (WSI) van 120 meter gelegd en is er een week getest met een trein en herfstbladeren op de spoorstaven.

 

De WSI wordt aangezet voordat de trein nadert. Het waterbad van de WSI vult zich. Door het rijden van de trein door het waterbad van de WSI verdwijnt de zwarte laag op de spoorstaaf en worden de op de spoorstaaf liggende bladeren door het water afgebroken.

 

De resultaten van de testen in Onnen waren zo veel belovend dat er besloten is om voor de herfst van 2014 een grote installatie neer te leggen op beide sporen van Veenendaal Centrum. Op Spoor 1 ligt circa 200 meter en op Spoor 2 ligt circa 350 meter. Tot midden december 2014 zijn hier testen uitgevoerd.

 

NS Reizigers is opdrachtgever voor de testen. Plurel BV is hoofdaannemer en doet de testen gedurende de herfst van 2014. Rail Road Systems is leverancier van de watersproeiinstallatie en QEP Holland van de pompen en de hoofdaansluitingen. Asset Rail installeert de WSI.

De resultaten van de proef zijn erg positief.

 

In de internationale vakbladen IRJ en de ETR is een publicatie opgenomen van de proeven.

Publicatie IRJ februari 2016

Publicatie ETR april 2016


 


Rail Road Systems BV   -   Bezoekadres Kievitsven 70B   -   5249 JK Rosmalen   -   Tel. 06 4993 2991   -   info@railroadsystemsbv.nl