TupoFill


TupoFill  (TupoFill)
TupoFill is het vullen van holen van dieren in dijken en taluds met een hardschuim.
Om de dieren te weren uit de opgevulde holen wordt er aan het hardschuim Tupoleum toegevoegd. De geur van Tupoleum schrikt dieren af en blijven ze uit de buurt.
Het hardschuim wordt vloeibaar in de holen gespoten en vult het gehele hol met alle gangen, het hardschuim expandeert het hele hol en gangenstelsels zodat het dicht is. Het zal niet verder expanderen dan het hol en de gangen groot zijn.

Rail Road Systems BV   -   Bezoekadres Kievitsven 70B   -   5249 JK Rosmalen   -   Tel. 06 4993 2991   -   info@railroadsystemsbv.nl