Geluidsreductie in remsystemen

Geluidsreductiesysteem voor remsystemen op een rangeerterreinen met een heuvel.
Geluidsreductie in remsystemen Geluidsreductiesysteem voor  remsystemen op een rangeerterreinen met een heuvel. (BREMEX ANNSYS)

 

Het BREMEX_ANNSYS is een gepatenteerd besturingssysteem voor rangeerterreinen met remsystemen.

BREMEX-ANNSYS is een multi-actief systeem gebaseerd op WONROS (Wear Out and Noise Reduction On Source).

Het systeem is door TÜV-SÜD en SIQ getest en geverifieerd.

 

Het BREMEX-ANNSYS systeem reduceert:

- Geluid dat ontstaat door wrijving tussen de wielen en het remsysteem. 

- Slijtage van de spoorstaven en de flenzen van de wielen. 

- Het kraken van de rand van de spoorstaaf.

- Vermoeidheid van het materiaal door stress.

- Sinus curve (golven).

     

Door sterke wrijving welke ontstaat in de remsystemen komt er kinetische energie vrij. Deze energie komt deels vrij in warmte en deels in geluid. De geluidsenergie gaat gepaard met grote amplitudes. In een frequentiebereik van ongeveer 3000 Hz wordt dit een onaangenaam piepen. Metingen hebben aangetoond dat het maximale geluidsniveau kan oplopen tot 150 dB. Dit geluidsniveau is schadelijk voor de werknemers, voor de omgeving van het rangeerterrein en voor het milieu.

 

In bijgaande film hoort u het verschil. 

http://www.elpa.si/eng/pp_bremex.php

Rail Road Systems BV   -   Bezoekadres Kievitsven 70B   -   5249 JK Rosmalen   -   Tel. 06 4993 2991   -   info@railroadsystemsbv.nl