Filtratiegoot D-Rainclean


Filtratiegoot D-Rainclean  (Filtratiegoot D-Rainclean)

D-Rainclean is een combinatie van een infiltratiegoot en substraat.
Regen- en afvoerwater met concentraties schadelijke stoffen worden opgenomen em daarna gezuiverd afgegeven aan de ondergrond.

Los van het riool afvoeren van "schoon"water aan de omgeving.

Dit water kan eventueel ook opgeslagen worden en gebruikt worden voor diverse doeleinden.
Het substraat reinigt het vervuilde water. Substraat dient na circa 15-20 jaar vervangen te worden.
Rail Road Systems BV   -   Bezoekadres Kievitsven 70B   -   5249 JK Rosmalen   -   Tel. 06 4993 2991   -   info@railroadsystemsbv.nl